X
تبلیغات
زولا

آنقدر شکست می خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم ( پطرکبیر )

طرح کوچک را کنار بگذارید و طرح های بزرگ را در نظر بگیرید و هدف خود را بالا ببرید ( دانیل بارتهام )

اگر به دنیای درونت حکومت کنی خوشبخت هستی ( بودا )

ماموریت شما در زندگی بی مشکل زیستن نیست ، با انگیزه زیستن است ( اندرومیتوس )

هر کس استعداد خاصی دارد که با آموزش تقویت و تربیت می شود . ( شوپنهاور )

عبارت های تاکیدی مانند تجویز دارو برای جنبه های معینی از خویشتن است که می خواهید آن را دگرگون سازید ( جری فرانک هوزر )

تجربه عبارت از وقایعی که بر آدمی می گذرد نیست ، بلکه عملکرد او در برابر وقایع است ( الدوس هاکسلی )

بی مدد احساس شاید نتوان هیچ تیرگی را به روشنائی و هیچ بی تفاوتی را به جنبش و تلاش مبدل کرد ( کارل یونگ )

تصمیم و قاطعیت بیدارباشی است به اراده انسانی ( آنتونی رابینز )

هر واقعه ای در آغاز به صورت یک رویاست ( کارل سندبرگ )

عشق و آرامش خیال عناصری جدانشدنی هستند ، عشق یک احساس یا عاطفه نیست . عشق مالکیت بر دیگری نیست . عشق ، پذیرفتن بدون قضاوت و بدون داوری است . اگر به دنبال عشق بگردید آرامش می یابید و اگر در جستجوی آرامش باشید به عشق می رسید . معنای آرامش ، خوردن والیوم نیست . آرامش یعنی توازن ( اندرومتیوس )

ایمان حقیقی از نظر من آن است که موجب شود از حداکثر قدرت های خود استفاده کنم و قابلیت های خود را ظاهر سازم ( آندره ژید )

آنچه هستید بهتر شما را معرفی می کند تا آنچه می گویید ( امرسون )

انتظار نداشته باشید که خداوند از آسمان پایین بیاید و به شما مجوز موفقیت بدهد کسی که باید مجوز را صادر کند خود شما هستید . ( اندرومتیوس )

در زیر هر اندیشه ای باوری است ، همچون پرده ای که بر روح ما کشیده باشند .

( آنتونیو ماکادو )

در مورد همه نوآوری ها و خلاقیت ها یک حقیقت ابتدایی وجود دارد از لحظه ای که شخص به طور قطع مصمم به انجام کار یمی شود امدادهای غیبی به کمک او می آیند ( گوته )

هیچ چیز به اندازه رویا در ساختن آینده موثر نیست . مدینه های فاضله امروز واقعیت های فردایند . ( ویکتور هوگو )

ذهن های تاریک و بسته معمولا آنچه را که درک نمی کنند طرد می نمایند ( فرانکویس )