X
تبلیغات
زولا
 
 
هیچکس جز ما مسئول بدبختی ها و خوشبختی های ما نیست .
« بودا »


هر رویایی که در سرداری و هر کاری که می توانی بکنی ، آن را آغاز کن .
« گوته »

اُشو عارف معاصر هندی می گوید :
زندگی فی نفسه مانند یک بوم نقاشی سفید است هر چه بر روی آن بکشی همان می شود می توانی رنج و محنت را بر روی آن نقاشی کنی ، از طرف دیگر می توانی نقش شادی و خوشبختی بر آن بیفکنی ، شکوه و عظمت وجود انسانی تو در این آزادی خلاصه می شود . تو می توانی طوری از این آزادی استفاده کنی که زندگی ات به جهنم تبدیل شود و یا طوری که زندگی ات آکنده از زیبایی ، نیکی ، شادی گردد . این به تو بستگی دارد . دلیل این که در دنیا این همه رنج و عذاب وجود دارد این است که آدم ها نمی دانند بر روی این بوم چه نقاشی می کنند .

به چیزی که گذشت غم مخور به آنچه پس از آن آمد لبخند بزن . « گابریل گارسیا مارکز »

زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار بهترین چیزها زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری « گابریل گارسیا مارکز

قضاوت نکنید تا درباره شما قضاوت نشود ، سرزنش نکنید تا مورد سرزنش قرار نگیرید ، دیگران را ببخشنایید تا مورد عفو قرار گیرید . « عیسی مسیح »

خود را بشناس ، چرا که زندگی ارزشیابی نشده ، ارزش زیستن را ندارد . « سقراط »


تو ممکن است در تمام دنیا فقط یک نفر باشی ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی . « گابریل گارسیا مارکز

وقتی عاشق باشیم همیشه سعی می کنیم بهتر از آنچه هستیم بشویم. پائولوکوئیلو

فریدریش نیچه : آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم