X
تبلیغات
زولا

  

زندگی گره ای نیست که در پی گشودن آن باشیم  زندگی واقعیتی است که باید آن را تجربه کنیم . ( سورن کی یرکگارد )  

 

دریغا ، ما که زمین را مهربان می خواستیم . خود از مهربان شدن عاجز ماندیم .( برتولت برشت )  

  

آیا آنکه همیشه منتظر بوده ، از آنکه هرگز انتظار کسی را نکشیده بیشتر رنج می کشد ؟ (پابلونرودا )   

اگر آدمی می خواهد زمانی کسی شود ، باید حرمت سایه اش را هم نگه دارد .( نیچه )   

به هر کاری اراده کنیم تواناییم . آن گونه که سزاوار است پیگیر آن باشیم . ( هل کلر )   

 

خیلی ها سعی دارند به جای تغییر دادن خودشان . دنیا را تغییر دهند .( جان کلیس )   

 

فرشته ای را در دل قطعه سنگی مرمرین دیدم آنقدر سنگ را تراشیدم تا او را رها سازم . ( میکل آنژ )  

 

مهم این نیست که در کجای جهان ایستاده ایم مهم این است که در چه راستایی گام بر می داریم ( الیور وندل هولمز ) 

 

آنچه تو را اندوهگین می کند به فراموشی بسپار اما به یاد داشته باش آنچه تو را خشنود می سازد ( آلبرت هوبارد )  

  

اگر هنر نبود کمر ما زیر بار سنگین حقیقت می شکست . ( فردریک نیچه )  

 

آری تفکر و تعقل همه ما را ترسو می کند و عزم و اراده ، هر گاه که افکار احتیاط آمیز توام گردد رنگ باخته صلابت خود را از دست می دهد . خیالات بسیار بلند ، به ملاحظه همین مراتب ، از سیر و جریان طبیعی خود باز می مانند و به مرحله عمل نمی رسند و از میان می روند . ( هملت شکسپیر )    

گاه آنچه ما را به حقیقت می رساند ، خود از آن عاری است زیرا تنها حقیقت است که رهایی می بخشد . ( مارگوت بیگل )   

 

به دیگران اعتماد کن اما مواظب باش به کسی که تو را آزرده است دوباره اعتماد نکنی . ( گابریل گارسیا مارکز )    

عشق تنها آزادی در دنیاست . زیرا چنان روح را تعالی می بخشد که قوانین بشری و پدیده های طبیعی مسیر آن را تغییر نمی دهند . ( جبران خلیل جبران )    

زیبایی ، چشم را می نوازد و نیک رفتاری روح را . ( ولتر )    

هیچ کس لیاقت اشک های تو را ندارد و کسی که چنین ارزشی دارد موجب گریه تو نمی شود . ( گابریل گارسیا مارکز )   

 

شاید ثمره کلام دلنشینی را که امروز بر زبان می آورید فردا بچشید ! ( گاندی )   

 

همواره در پیوند با رویاها باش . چرا که با مرگ رویاها زندگی چون پرنده بال شکسته ای است که یارای پرواز ندارد . ( لنگستون هیوز )  

 

آرزو مکن خدا را در جایی جز همه جا بیابی . ( آندره ژید )  

 

اثر هنر واقعی چیزی نیست جز سایه ای از کمال خداوندی ( میکل آنژ

  

                                            برگرفته از کتاب یادداشت هایی برای صلح