X
تبلیغات
زولا

آدری هپبورن :

برای داشتن چشم زیبا ، زیبایی های مردم را ببینید

برای داشتن لب زیبا ، مهربانانه صحبت کنید و

برای داشتن اندام زیبا ، غذای خود را با فقرا تقسیم کنید .

بت دیویس :

معتقدم که خداوند به آنهایی کمک می کند که به خودشان کمک می کنند .

کارل تئودور درایر :

سینما آشکار نمی سازد ، پنهان می دارد .

گفتاری از متن فیلم داستان توکیو ساخته ازو :

پدر : ببین توکیو چه قدر بزرگ است ؟

مادر : بله اگر کسی اینجا گم شود باید تمام عمرش را دنبال گشتن راه و نیافتن آن بگذراند !

جان هیوستن :

اصلی ترین مسئله من درک خودم است و سپس یافتن آسانترین راه برای آنکه دیگران هم مرا درک کنند .

مریل استریپ :

شهرت تو را خراب نمی کند به شرطی که آن را جدی نگیری .

جک نیکلسون :

بهترین فیلم من لبخند من است و لبخندها خدا را ستایش می کنند .

اورسن ولز :

قدرت فساد می آورد اما نداشتن قدرت صددرصد فساد می آورد .

فرانسیس فورد کاپولا :

من از بابت شکست هایم همان قدر مغرور و سربلندم که از موفقیت هایم .

جودی فاستر:

تو به عنوان بازیگر باید به دهها میلیون تماشاگر عشق بورزی ، و در عین حال تا حدودی منزوی باشی. باید هم در دسترس باشی و هم دست نیافتنی .

رابرت دونیرو :

برای من چیزی ناراحت کننده تر از این نیست که ببینم یک بازیگر دارد با خودپرستی بازی می کند .

لارنس الیویر :

جدای از قوه الهام و حساسیت پذیری ، باید لبه تیزی داشته باشی که تو را در نیل به آنچه نیاز داری یاری کند . همچنین باید زندگی را و نیز آدم های پدرسوخته را خوب بشناسی !

استیون اسپیلبرگ :

شکست گریزناپذیر و پیروی گریزپاست .

سوفیالورن :

اگر تو گریه نکرده باشی ، نمی توانی چشم های زیبا داشته باشی.

مارلون براندو :

فیلم ها ادامه دهنده دوران کودکی اند و هرکسی با توسل به آنها می خواهدی آزادتر ، قدرت مند تر و جذاب تر باشد .

روبر برسون :

سینما گستره آن چیزهایی است که توضیح ناپذیرند .

آکیراکوریساوا :

چیزی وجود دارد که می توان آن را زیبایی سینما نامید . تنها در فیلم می شود بیانش کرد . و باید در یک فیلم وجود داشته باشد تا آن فیلم موثر باشد .

فرانسیس فورد کاپولا  :

زندگی ام فیلم هایم را نشان می دهد . نه فیلم هایم زندگی ام را .

وودی آلن :

آدم خداشناسی هستم . اما تلاش می کنم که در آخر هفته آدم درستکاری باشم .

چارلی چاپلین :

درخشانترین تاجی که اشخاص بر سر می نهند درآتش کوره ها گداخته می شود .

هاینریش هاینکه :

هنرمند کودکی است در افسانه های زیبا که قطرات اشک او دانه های مروارید است .